BLHTML.org

BLHTML.org / Web Programming / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML Introduction /

 
  Function Information 1747 2
Overview information of BLHTML functions

BLHTML kapslar in functions with #

Example:
#FUNCTION id=8 value() blhtml=on return=variable#

Vanligt forekommande attribute:
Attributesdescription:
idEn del databaskommandon can handle data from olika account
id talar if vilket konto som skall manages
om id lämnas tomt manages current account
pagepage anger val of datapage (vilken data-page som skall exekveras/användas)
valuevalue är BLHTML:s motsvarighet to html values
value är det attribute som standard todelar functions deras value när only ett värde behövs
The only function not using value is #GOTO# and #GOSUB#
blhtmlblhtml=on BLHTML executes vanligtvis huvud attribute or value
blhtml=all BLHTML executes all huvud attribute (se specifik funktion)
BLHTML execute betyder att #BLHTML# tags utfors and outcome returneras
blhtml attribute är to for att snabba upp flertalet functions that not behöver exekveras
returnreturn=variable stores the results in $variable
Med detta attribute on returneras nothing värde to current page (todelar only variable)

More information:
 • Intruduktion in BLHTML
 • BLHTML syntax
 • BLHTML funktion list
 •   Nästlad kod 968 0
  BLHTML Code inuti BLHTML kod

  To write nästlad kod krävs avgränsare. html avskiljer information from layout using <html> tags
  BLHTML använder start # and stop # brädgårdar som tags.
  Start # taggen talar if for tolken att here startar ett new BLHTML expression.
  The code mellan start and stop # taggen contents Function Information.

  BLHTML expressionet startar with start # and avslutar with slut #. För att kunna skriva BLHTML expression inuti ett BLHTML expression används Avgränsare for BLHTML: '', "", () and {}
  Det innebär att innuti någon form of ovanstående avgränsare tolkas inte nästföljande # brädgård som slut tagg.

  Example att avgränsa BLHTML expression with parenteser:
  #$happy(#PIC value(icon/happy) width=22#)# // Declare the variable $happy to "#PIC value(icon/happy) width=22#"

  /*
  ERROR "_8" is not an BLHTML function!
  #
  $happy = "#PIC value(icon/happy) width=22#"
  #
  // writed width html syntax: = "# in here is hidden"
  */


  #DATA[joy] post=set value(#PIC value(icon/joy) width=22# happy: $happy) blhtml=on#

  happy: #$happy#<br>
  joy: #$joy#

  Returns:
  happy: #PIC value(icon/joy) width=22#
  joy: happy:

  3 Nästlade functions in en IF:
  #$var = 1# // Declare the variable $var to "1"
  #IF($var)
  then{
          #PRINT format=0
                  value(Variables can access in many ways: $var, #DATA[var]# and #SUM value(#DATA[var]#) blhtml=on#)
          blhtml=on
          #
  }
  #


  // blhtml=on send the value to the tolk for execution

  Returns:
  Variables can access in many ways: 1, 1 and 1

  #DATA[var]# är inkapslat in #SUM value()# that executes from #PRINT value()# som utfors in #IF(1) then()#
  This example använder { } for IF then, for lättare kodtolkning.

  More information:
 • Tolken
 •   Tolk 1036 0
  Hur tolken fungerar

  SWITCH in en IF example
  IF satsen executes som en funktion from tolken.
  then(the code in then/else BLHTML executes = skickas to en privat IF tolk)
  I exemplet under executes SWITCH in then(expressionet).
  SWITCH returnerar då svaret back to IF-case
  när hela then/else(sattsen) har utforts returneras outcome back to huvud tolken
  När all kod in huvud tolken är utford skickas outcome to your browser.

  Tolk

  Code som skickas to tolken:
  // Page code

  #$c=8# // $c is set in the tolk and can only change again in the main tolk

  Starting in the tolk<br>

  #
  IF(1)
  then(We are now inside the IF<br>
  #
  SWITCH($c)

  1: (SWITCH 1<br>) break
  8: (this is text from the SWITCH<br>) break
  #
  Now back to IF<br>
  )
  #


  Back in the main tolk.<br>
  Sending code to html...

  IF-case return:
  We are now inside the IF<br>
  this is text from the SWITCH<br>
  Now back to IF<br>

  Returns:
  Starting in the tolk
  We are now inside the IF
  this is text from the SWITCH
  Now back to IF
  Back in the main tolk.
  Sending code to html...

  Satta variables följer with to nästföljande tolk.
  Variables satta in en funktions tolk lever only in current tolk.

  Returnera variables from IF and SWITCH:
  // Page code

  #$c=8# // $c sätts in tolken and value följer with to IF and SWITCH undertolkar

  #
  IF(1)
  then(\8 a=$c b(#
  SWITCH($c)

  1: (1000) break
  8: (1010) break
  #)
  c=123
  )
  #


  $a=#$a#<br>
  $b=#$b#<br>
  $c=#$c#

  IF-case return:
  \8 a=8 b(1010) c=123

  Returns:
  $a=8
  $b=1010
  $c=123

  More information:
 • #IF#
 • #SWITCH#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP No to software patents! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  This page is created with BLHTML in 0.2540 seconds