BLHTML.org

BLHTML.org / Web Programming / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML Introduction / Administrative management /

 
  Manage pictures 0 4
 • #[1-...]# View pictures linked to account
 • #PIC# Showing images from: images/
 • Management of public pictures

 • Help avsnitt:
 • General information about pictures
 • Help with My Pictures

 • Administration:
 • My Pictures
 • #PIC_ADMIN#
 • Tabell pictures
 •   My Pictures 1169 0
  Använda den inbyggda picture management
  Den included help for My Pictures

  BLHTML.org
  this
  Account Admin Control Panel   Profile My Pictures   My page Logga ut

  My Pictures:
  My Pictures BLHTML

  • Press the button Browse... / Blädra... for att välja en picture on your dator you vill ladda upp
  • Max picture size: 1000000 byte, Size on picture spacet of hur stor en picture can vara on current picture space
  • Picture name (alt) If inte pictures show, syns alt texten
  • Picture description (title) If musen är över pictures show titeltexten
  • Width and Height, Stretcha pictures width and height
  • Radera picture, tar bort current picture from servern
   Välj a new picture, If denna picture space inte har en picture saved can you välja en of all public delade standard pictures
  Picture List
  Under redigera current picture lists all accounts pictures upp.
  Klicka on picture in list for att välja current picture for editing

  I picture list show följande information:
  Picture: #4# // How pictures be drawn out from datapage
  Picture text: BLHTML // alt text
  description: Love BLHTML // title text
  Giltig to: // Admin can sätta pictures giltig to on member accounts
  Max size: 1000000 // Hur stor picture som can användas on detta picture object
  Width: // Sätt värde here for att change pictures width
  Height: // If nothing värde show pictures verkliga size, or anpassas to det satta width value


  Följande attribute can includes tillsammans with anropet: #[1-...] attribute#
  values:  defaults:  description:
  idcurrent accountView image from account id
  widthdrar ut/trycker ihop pictures width to width punkter
  heightdrar ut/trycker ihop pictures height to height punkter
  border0Picture frame thickness
  altalt show när pictures inte hunnit laddas or att pictures skall show som text
  titletitle är informationstext when the mouse is over object
  showshow=url shows pictures url address
  returnreturn=variable stores the results in $variable

  Calling accounts picture object:
  #5##6##7#<br> // Calling/show pictures: 5, 6 and 7 from current account
  #2 width=200 title(New title text)#<br> // Calling/show picture: 2, sätter brädden to 200 punkter and tvingar on a new title text

  Följande rights can anropa picture object from annat account:
  Admin/vanguards accounts, Admin, lesser Admin and freedom
  #10 id=50##11 id=50##12 id=50#<br> // Calling/show pictures: 10, 11 and 12 from account 50

  More information:
 • Manage pictures
 • #[1-...]# View pictures linked to account
 •   Public pictures 1042 0
  Management of public pictures
 • #PIC#

 • Directory for pictures on web servern:
  www/images/ Administratören can skapa a new mapp: "2018" in mappen images: www/images/2018/

  Via ftp laddar vi upp pictures:
  • Martina.png
  • Theodor.jpg
  Hur vi shows pictures from ett datapage:
  // View pictures using html
  // Only user accounts with rättigheten Freedom can skriva html in klartext
  // User accounts with rättigheten Freedom recommended to write html

  <img src="images/2018/Martina.png" alt="Martina" title="Martina" border=0>
  <img src="images/2018/Theodor.jpg" alt="Theodor" title="Theodor" border=0>


  // View pictures using BLHTML
  // All account har rights att använda function #PIC#

  #PIC value(2018/Martina) alt=Martina title=Martina#
  #PIC value(2018/Theodor) type=jpg alt=Theodor title=Theodor#

    General information about pictures 905 0
  Accepted picture types in My Pictures

  .JPG
 • En .JPG fil är for pictures with många färger (Foton)


 • JPG formatet är enkelt for internet att manage.
  Att komprimera ner size on en picture gör att picture kvaliten forändras.
  Med mindre format of pictures går det snabbare to show in browsern.

  JPG använder 3 byte/24 bitar per punkt (pixel).
  Det innebär att det can vara 16 000 000 nyanser per punkt (pixel).

  .PNG
 • En .PNG fil är for all typer of pictures and står for "Portable Network Graphics" or "PNG's Not GIF".
 • Pictures you vill ha en transparant (genomskinlig) background on.
 • PNG formatet är utvecklad under fri programvara


 • .GIF
 • En .GIF fil är for pictures with få färger.
 • Pictures you vill ha en transparant (genomskinlig) background on.
 • En picture som can show en serie pictures efter varandra, Example reklambanner.


 • GIF formatet can ha 2 to 256 färger per punkt (pixel).

  If you väljer detaljerad list in file handler or in ett map window
  Ser you in kolumnen Typ if det är en JPEG (JPG) or GIF picture file.

  Pictures får inte vara for stor
  If you har en picture in your dator som you vill använda on your page,
  får den inte vara större än MAX byte!

  För att ta reda on if your picture får plats, markerar you pictures (med ett musklick).
  If you har File size-information aktiverat in your dator kommer pictures size to shows längst ner to vänster.

  Större pictures tar längre tid att ladda. För att det inte ska kännas trögt to show pages, är det bättre att använda så små pictures som möjligt.

  Ta reda on hur stor your picture är
  Example on information if File size of picture in your dator:
  Size: 17,1 kB

  Denna Picture är då 17100 B (Byte) stor.
  Denna picture får därfor inte plats in där MAX är 5000 Byte, men som can MAX lagra 20000 Byte går däremot bra.

  If you inte har File size-information aktiverat or vill veta exakt size markerar you your picture file and högerklickar, väljer Egenskaper längst ner in rutan som då kommer upp.
  Then får you följande information if att vår example picture är 17,1 kB (17,527 byte) stor.

  Min picture är for stor
  Du can göra så att your picture blir mindre on flera olika sätt.
  Mha. MSPaint Som you finner under Startknappen - Tillbehör - Paint
  Kan you forminska size on your picture. Det innebär att pictures blir mindre and mer grovkornig
  (ser mer punktig ut).

  NOTE!
  Save som... with ett new filename for att you inte skall forstöra your orginal picture.

  Paint är inte gjord for att forminska size on pictures.
  Så if you har ett bättre picture management program rekommenderas detta!

  Mer avancerade grafikprogram brukar kunna ställa in vilken komprimerings grad you vill att your picture skall saves som.
   100% ingen komprimering, ingen forsämring and väldigt stor picture file.
   70% Pictures har lite forsämring and blir lagom liten.
   60% Pictures blir lite sämre and lite mindre, fortfarande accepted picture kvalite
   Mindre än 60% recommended only to riktigt stora pictures
  Du can Både komprimera and forminska pictures to make your picture så liten you vill ha den.
  Du can if pictures har få färger välja att save your picture som GIF.

  If ditt Grafikprogram stöder detta.
  Save with minimalt amount färger, you can save with så lite som with 2 Färger.

  GIF can även ha en färg som genomskinlig (transparent).
  GIF can även show en animerad picture sequence som contents flera pictures.
    Help with My Pictures 933 0
  My Pictures

  Du can få with pictures to ditt account
  #1# är to for att kunna ha en unik background picture ca 5000 byte stor picture-file
  #2# är en picture som you can ha on dina webpages.
  #3# är en picture som you can välja from BLHTML.org.

  If you har fler pictures heter de #3# #4# osv...

  Aktiv picture

  Den aktiva pictures show längst upp in "Klicka ner rutan".
  Hur den Aktiva pictures ser ut, show to höger if "Klicka ner rutan".
  Som Standard show #1# (picture 1).

  Change aktiv picture
  För att byta to en annan picture än den aktivt valda pictures som show längst upp to höger.
  Välj a new post/picture in "Klicka ner rutan" längst upp and klickar sedan on Change aktiv picture.
  Du can också klicka on en of pictures in list for att byta Aktiv picture.

  När you valt a new picture can dess description or size manipuleras.
  Klicka on "Save picture" for att save dina nya uppgifter.

  Välj a new egen picture
  Klicka on Bläddra... knappen. Du får då upp en Fil-Dialog ruta. Där väljer you ut den nya pictures you vill ha som är saved lokalt on your dator and klickar on Öppna knappen (i Fil-Dialog rutan).

  Tänk on att you bara can välja en JPG or GIF and pictures får inte vara större än Max picture size for current aktiv picture.

  Klicka on Save picture and data for att Upload your picture.

  Picture description
  Under Picture description can you ge en picture description on 32 characters. Som show varje gång you håller musen över den current pictures. (Denna information är frivillig).

  Example: Pictures är er foretgslogo and som description can you skriva:
 • Company name
 • Företagets telefonnumber
 • Företagets slogan
 • Företagets inriktning: Example: Taxi, Billig mat, renoveringar, El-Service osv..

  Pictures width and height
  If you vill att pictures skall bli större or mindre än orginalet, skriver you ett new värde in width or in height field. If you skriver in båda fielden bibehåller pictures inte sina proportioner and can bli rektangulär. Att skriva in båda fielden can ha sina effekter det också.
  Du change inte size on orginalet utan change bara pictures size när den show in your browser.

  If you vill ha orginal size back radera bara value in width and height fielden and
  klicka on Save picture and data.

  Save picture and data
  Klicka on Save picture and data and you saves ändringar you gjort i:
 • Picture description
 • Pictures width and height
 • Change picture ifrom Välj a new picture (om you nu valt a new picture)

  Radera picture
  Du tar bort your aktiva saved/uppskickade picture and en standard picture show istället.

  Välj a new picture
  If you inte har laddat upp en picture utan platsen är tom can you välja mellan ett par presaved pictures som all can välja. Klicka on knappen Välj a new picture for att få fram en list with pictures. Välj en of pictures in list genom att klicka on pictures you önskar.

  Fel
  Klicka on "Save picture" and you får upp något of följande felmedelanden:

 • Din picture är for stor!
  This betyder att den picture you valt är större än den aktiva pictures MAX värde.
  Åtgärder:
   Har you en annan ledig plats with större MAX Size?
   Ja Change to aktiv ledig picture and välj sedan a new picture. (Se Change aktiv picture)
   Nej Gör your picture files mindre (Se Allmän Information if pictures under Min picture är for stor).
 • Du can bara använda JPG, PNG or GIF pictures!
  Det betyder att den valda filtypen inte can användas. (Fel filändelse)
  Åtgärder:
   If you vet att det är en picture file men inte en .JPG .PNG or .GIF, or you är osäker on att det är en riktig picture file: Försök öppna filen in MsPaint or ett annat bättre grafikprogram
   If you får in pictures save pictures som antingen .JPG . PNG or .GIF and pröva igen.
   (Se Allmän Information if pictures under Min picture är for stor).

   If you väljer detaljerad list in file handler or in ett map window
   Tittar on your fil så skall det under Typ stå JPG, PNG or GIF.
  List with dina pictures

  Under Aktiv picture har you dina picture lists, som ger you en översikt hur dina pictures ser ut, heter, beskrivs and hur stora pictures blir när den show in your browser.

  Aktiv picture in list markeras with ljusgrå background.

  #?#

  Varfor Brädgårdar runt en bokst of or siffra?
  BLHTML.org har en egen html-tolk som letar efter expression som är mellan 2 st #brädgårdar#
  If det är siffror mellan brädgårdarna är det en picture and if det är en bokst of är det en länk to en webpage.

  Tänk on!
  If you change ut Picture #2# mot a new picture kommer all pictures on dina webpages att bytas ut to den nya pictures.

  #2# Say to webpage to place picture number 2 here.
  Uppgifterna vilken picture and hur den skall show bestämmer you here under My Pictures...
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP No to software patents! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  This page is created with BLHTML in 0.1187 seconds