BLHTML.org

BLHTML.org / Web Programming / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML Introduction / Administrative management /

 
  datapage 1869 6
Management of datapage
Ett datapage är ett samlingsname for all den informationen som utgör contents for en webpage.

Administratören of domänen can skapa/radera all accounts datapage under:
Account Admin -> Datapage -> Lägg to datapage

Kryssrutor
#A# Är accounts main page.
Show min webpage on internet * Aktiverar account and möjliggör att besökare can nå all accounts datapage!
If datapage #A# är avstängd can only ägare nå accounts pages.

Owner can aktivera sitt datapage #A# utan att aktivera Show page for members and Show page for guests,
Det innebär att ägare can nå all datapage on account, datapage #A# finns men syns inte for utomstående.

För att aktivera en of de övriga pages klicka in följande kryssrutor:
 • Datapage #A# Show min webpage on internet *
 • Current datapage: Aktivera page *
 • Show page for members
 • Show page for guests
Show länk in the menu
För to show länk in the menu måste både account and datapage vara aktivt
and även Show page for members and/or Show page for guests vara ikryssad.

Account with Data manager rights
Ger möjligheten att aktivera en menu link under Manage data account.
Kryssa in kryssrutan Tabell admininstrations page on det datapage you vill kunna sätta in the menu
(datapage behöver inte vara databasrelaterad).

Data for datapage

Rubric
The rubric är datapage name.

Example där vi sätter datapage #B#:s rubric to "My page":
Länk: #B#<br> // Länk to datapage: #B#
System: #SYSTEM[rubric]#<br>
variable: #$blhtml_rubric#

Returns:
Länk: My page
System: My page
variable: My page

Include variables
Include variables to länkar satta with #A# or menu links.
Example där vi insert 2 variables: $a=8 and $name=Theodor to current datapage:

Include variables:
a=8amp;name=Theodor

Klicka here for att skicka variablesna: #B#<br>
a=#$a#<br>
name=#$name#

Returns:
Klicka here for att skicka variablesna: My page
a=
name=

I addressfield ser you hur variablesna includes and skickats.

Text presentation of your page
This is en kort informationstext of datapage.
Det underlättar arbetet när administratören skall lägga ut en users page, då user själv skriver informationen and links to sin artikel.

Example:
Page där user information skall presenteras:
#ECHO id=308 page=b show=info limit=1 blhtml=on# // Vi använder blhtml=on for att BLHTML exekvera #B# to en länk

Datapage #B# from User 308:
Rubric:
möte

Textpresentation of your page:
Read mer if vårt last #B#.

Returns:
Read mer if vårt last möte.

Det innebär att Administratören can lägga ut user page innan denna är klar.
När user väl aktiverar your page aktiveras även informationen on Administratörens page.

Show only denna page from datum to slut datum
Vi all har andra sysslor än att administer account and datapage.
Därfor can vi skapa datapage idag and sätta:
Från and to datum när datapage skall vara aktivt and show.

Example: Vi säger att datapage skall börja show if en vecka and vara aktivt in en månad.
Then skriver vi in (Från and to skrivs with YYMMDD format):

From:
To:
(Lämna tomt if denna page alltid skall show)

Datapages background color and picture
Paddingfärg, är datapages background color.
The width on paddingen sätts under: Control Panel -> Page: Sidram mot kant and Sidram mot menu

Background color, är background färgen on datapages contents som placeras över paddingen.

Background picture är en picture from My Pictures
If pictures är transparent syns background color for transparenta områden.

Background hierarki:
Paddingfärg, background color (över paddingen), background picture (täcker hela datapage).

Mer Information:
 • #[A-Z]# hyperlänkar to datapage
 • Help with My pages - html
 • Färg and Typsnitt
 • Information if datapages Ram and Background
 • Buttons, insert html-tags
 •   How html look like? 968 1
  Här show några html-tags you can använda.

  Med Help of br<br>
  Change you rad.<br>
  För to show en avskiljare använder you hr<hr>
  <font size=1>1, Normal text</font><br>
  <font size=2>2, Lite större text</font><br>
  <font size=3>3, Stor text</font><br>
  <font size=4>4, Jätte Stor text</font><br>
  <font size=7>7</font><br><br>

  <font size=2>
  <b>Fet text</b><br>
  <i>Kursiv text</i><br>
  <u>Understruken text</u><br>
  <marquee>Scrollande text</marquee> <strike>Överstruken text</strike><br>
  </font>

  Utan formatering är your text Vänster justerad<br>
  <center>This is en Centrerad text</center>
  <div align=right>This is en Höger justerad text</div>
  <br><br>

  Här har you några example on textfärger att använda vid behov:<br><br>

  <font class=white>Vit text</font><br>
  <font class=Lyellow>Ljusgul text</font><br>
  <font class=yellow>Gul text</font><br>
  <font class=Dgreen>Mörkgrön text</font><br>
  <font class=green>Grön text</font><br>
  <font class=Lgrey>Ljusgrå text</font><br>
  <font class=grey>Grå text</font><br>
  <font class=Dgrey>Mörkgrå text</font><br>
  <font class=cyan>Cyan text</font><br>
  <font class=Dcyan>Mörk Cyan text</font><br>
  <font class=red>Röd text</font><br>
  <font class=pink>Rosa text</font><br>
  <font class=blue>Blå text</font><br>
  <font class=brown>Brun text</font><br>
  <font class=black>Svart text</font><br><br>

  <font class=courier>Courier typsnitt</font><br>
  <font class=impact>Impact typsnitt</font><br>
  <font class=verdana>Verdana typsnitt</font><br><br>

  <font class=courier>Courier är ett typsnitt där all bokstäver har samma width.</font>

  This is the outcome on your browser
    Help with My pages - html 993 0
  8 A=1 Hur kommer jag to min page
  Write the following URL directly into address field at the top of the browser, in order to come to your page:
  www.blhtml.org/index.php?ID=&page=A

  ID= är ditt Kundnumber on BLHTML.org.
  page=A är your #A# Din webpage.
  page=B är your #B# Din andra webpage.
  & tecknet mellan är for att vi skickar 2 st value to index.php ID and page.

  Förhandsgranskning
  Överst on datapage show your forhandsgranskning of webpage
  För att see on de ändringar you har gjort in text fönstret with your webpage
  Klicka on Preview
  För att slutligen save dina ändringar klicka on Update

  Rubric
  The rubric är link name to your webpage.
  If #A# Din webpage har rubrics: "This is min rubric" and you vill göra en länk from #B# your andra webpage.
  Writes you #A# and när you shows your page kommer #A# att bli en länk to your webpage with texten This is min rubric.

  Från datum to slut datum.
  If your webpage skall gälla from ett specifikt datum to ett slutdatum

  Kryssrutorna
  Show min webpage on Internet nu
  This alternativ show bara on your webpage #A# and aktiverar, stänger of your page with all dina webpages. If detta alternativ är avmarkerat kommer dina pages inte to shows.

  Text fönstret with your webpage
  I detta textfönster är html code for your webpage.
  För att see hur your html ser ut can you forhandsgranska genom att klicka on Preview längst ner on datapage. Then kommer your forhandsgranskning to shows överst on the datapage. If you är nöjd with your webpage klickar you on knappen Update som är längst ner on webpage for att save your kod.

  Vad är html-tags?
  html är ett sätt att formatera text så att både your browser and de som ser the code skall forstå hur formateringen skall utforas.
  En html tagg är det som är mellan <dessa mindre än and större än tecknen >
  Det finns tags som måste ha en start and en stop tagg:
  Ett Example on en start- and stoptagg är: <s>Överstruken text</s>
  This säger att texten som kommer efter <s> kommer att bli överstruken tos det kommer en </s> som säger att nu ska det inte vara överstruket mera.
  Medan en <br> är a new rad and behöver ej en stopp tagg: <br /> (enligt W3C html 4.01 standard).

  Att insert html-tags
  Till höger if textfönstret har you de vanligaste html-tagsna.
  (Det är bara Microsoft IE and Opera som can använda knapparna on höger page if textfönstret som insert html-tags)
  För att insert en html-tagg börjar you with att markera texten you vill formatera.

  This is ett example on text som kommer to show hur you formaterar text to att bli understruken

  Sen trycker you on U knappen to höger if textfönstret for att insert textformatering understruken to den markerade texten.
  Klicka on Update or Preview, for att see hur your nya formatering kommer att see ut.

  Sid Formatering
  Show #BLHTML# tags: Shows #BLHTML# tags istället for att utfora dem
  Show <html> tags: Shows <html> istället for att utfora dem
  Gör <br> vid new rad: Lägger to en <br> for varje new rad

  If you kryssar in någon or all kryssrutor aktiveras de only en gång!
    Färg and Typsnitt 975 0
  Guidelines for färger in html
  To write färger in html behövs 6 characters, dessa 6 characters är 3 st hexadecimala tal/färger
  som sitter ihop with varandra and består of 2 st characters var.

  De 3 hexadecimala talen har följande betydelse:
  Röd Grön Blå
  Example: CC6400 blir BLHTML.org Färg.

  Hex har basen 16 and det är detsamma som 10 and räknas som följande.
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 10 11 12 osv...

  00 är ingen färg/svart and FF (255) är max färg/vit.

  000000 This is ingen färg alls and blir on skärmen svart.
  FFFFFF Är maximalt with röd, grön and blå and blir då vit.

  If röd, grön and blå har samma värde blir det en grå färg.

  878787 Ljus grå
  606060 Mörk grå

  FFFF00 Gul
  1A3300 Brun
  FF00FF Rosa
  FF0000 Röd
  660000 Lite mörkare röd

  Nu är det bara att börja blanda for att hitta your färg.
  Mer avancerade picture management program can help you så you can få fram just dina speciella färger.

  Hantera typsnitt

  Special characters
  Klicka on de olika specialtecknen for att insert specialtecknet to your page.
  # < [Mellanslag] >

  Standard fonter
  verdana impact courier

  Dessa typsnitt är standard on PC datorer.

  Tänk on att if you väljer ett annat typsnitt, att all inte har de typsnitt you har in your dator and
  can därfor see annorlunda ut on andra datorer.

  Size on font text
  1 2 3 4 5 6 7
  Så here ser tags ut:

  <font size=1>Normal text
  </font>
  <font size=2>Lite större text</font>
  <font size=3>Stor text</font>
  <font size=4>Jätte Stor text</font>
  <font size=7>7</font>

  Sätt Färg on your text
  Vit text
  Ljusgul text
  Gul text
  Mörkgrön text
  Grön text
  Ljusgrå text
  Grå text
  Mörkgrå text
  Cyan text
  Röd text
  Rosa text
  Blå text
  Brun text
  Svart text

  Här ser you html formatering att kunna sätta färg on text:
  <font color=000000>Din Färgade text</font>
  <font class=pink>Rosa text</font> or <font color=FF00FF>Rosa text</font>

  Se Guidelines for färger in html for att see hur väljer färger.

  Göra en BLHTML.org överskrift

  If you skriver #mellan# 2 brädgårdar siffran #2# får you your bild number 2,
  skriver you en bokst of får you en länk to your webpage if den är aktiv and har en rubric.

  Code and resultat:
  #PRINT value="Example"# Example
  #PRINT size=1 value=Example# Example
  #PRINT size=5 paper=FF00FF value(Example)# Example
  #PRINT size=7 paper=000000 value=Example# Example

  #
  PRINT
  size=1 to 7
    format=1 to 7
    value(Din överskrift)
    ink=Din HEX-Färg on bokstäverna
    paper=HEX-Färg background color
  #

  Textformatering with format
  0Texten blir utan textformatering
  1Fet text
  2Kursiv text
  4Understruken text

  Du can blanda formateringen:
  format=0Texten blir utan textformatering
  format=1Fet text
  format=5Fet and understruken text
  format=6Kursiv and understruken text
  format=7All textformaterinar on your text

  Smilysar
  För att insert en smily can you trycka on valfri smilys or skriva följande tags for att insert:
  #PIC value(icon/happy)#
  #PIC value(icon/blink)#
  #PIC value(icon/joy)#
  #PIC value(icon/cry)#
  #PIC value(icon/sad)#
  #PIC value(icon/what)#
  #PIC value(icon/oooh)#
  #PIC value(icon/hmmm)#
  #PIC value(icon/angry)#
  Picture text#PIC value(icon/happy) width=64 alt(Picture text)#

  (Taggar with #BLHTML functions# fungerar only on pages with BLHTML stöd!
    Ram and Background 1017 0
  Ram runt your webpage

  Ramfärg
  Är your färg runt your webpage.
  Se Guidelines for färger in html for att see hur väljer färger.

  Tjocklek on Ram
  Har 4 attribute en for var page on your webpage:

  Vänster, övre, höger and undre ramtjocklek.

  0 är ingen kant/ram
  1 är en jätte tun ram
  99 är max tjocklek on ramkant

  Ramtyper

  none (ingen)


  solid (heldragen)


  dotted (punktad)


  dashed (streckad)


  double (dubbel)


  groove (3D)


  ridge (3D)


  inset (nedsänkt)


  outset (upphöjt)

  Hantera Background

  Background color
  Vad your webpage skall ha for background color.
  Se Guidelines for färger in html for att see how you väljer färger.

  Background picture
  Istället for att ha en background color can you välja en of dina pictures som background picture.
  Du väljer en of dina pictures from "Klicka ner list".

  Under My Pictures can you change to andra pictures som you can ha som background pictures.

  #1# är tänkt att vara your personliga background picture.
  #2# #3# osv är andra pictures to ditt forfogande, dessa pictures can även användas som background pictures.
  För att change de existinga pictures klicka on My Pictures som you finner längst upp in Menu-list.
    Buttons, insert html-tags 950 0
  Buttons to höger if html textfönstret
  br
  <br>
  This kommando flyttar cursor to new rad (Byt rad)
  b
  u
  i
  hr
  <b>Fet text</b>
  <u>Understruken text</u>
  <i>Kursiv text</i>
  <hr>
  Fet text
  Understruken text
  Kursiv text
  Rita ut en horisontell linje


  center
  right


  marquee
  strike
  Vänsterjusterad text
  <center>Centrerad</center>
  <div align=right>
  Höger
  </div>
  <marquee>Scroll</marquee> <s>Överstruken</s>
  Vänsterjusterad text
  Centrerad text
  Högerjusterad text


  Scrollande text, som scrollar from höger to vänster... Överstruken text
  table
  <table width="100%">
  <tr>
  <td>
  Text or pictures<br>
  #1#
  </td>
  </tr>
  </table>
  Här kommer your markerade text Andra rutan
  Första rutan Andra rutan
  bgcolor=FFB778 bgcolor=78B6FF
  bgcolor=FF983D bgcolor=0081FF
  bgcolor=FF0083 bgcolor=004D98
  colspan
  rowspan
  1 <td colspan=4>
  2 <td rowspan=3> 3 4 <td rowspan=2>
  3 <td colspan=2>
  4 <td colspan=3>
  5 2 3 4 5
  Följande value sätter man <table here>

  bgcolor=FFFF00
  color=FF00FF
  border=1
  bordercolor=0000FF cellpadding=0
  cellspacing=0
  width="100%"

  Background color
  Text färg
  Tjocklek on ramen
  Ramfärg
  Tjocklek on tomrum in en cell
  Tjocklek mellan cellerna
  Hur bred en table or en cell ska vara

  <tr> and <td> sätter man mellan <table>here</table>

  <tr>
  <td>
  Gör a new rad in table
  Gör a new kolumn in table
  ul
  <ul>
  <li>Första punkt</li>
  <li>Andra punkt</li>
  Utan li-tagg
  <li>Tredje punkt</li>
  </ul>
  List element
  • Första punkt
  • Andra punkt
  • Utan <li>-tagg
  • Tredje punkt
  Utanfor <ul></ul>-tagg here
  (utan indrag)
  circle
  <ul type=circle>
  <li>Första ring</li>
  <li>Andra ring</li>
  <li>Tredje ring</li>
  </ul>
  • Första ring
  • Andra ring
  • Tredje ring
  square
  <ul type=square>
  <li>Första ruta</li>
  <li>Andra ruta</li>
  <li>Tredje ruta</li>
  </ul>
  • Första ruta
  • Andra ruta
  • Tredje ruta
  ol
  <ol>
  <li>Första number</li>
  <li>Andra number</li>
  <li>Tredje number</li>
  </ol>
  1. Första number
  2. Andra number
  3. Tredje number
  url
  mail
  <a href="http://www.blhtml.org">www.blhtml.org</a> www.blhtml.org
  <a href="mailto: support@www.blhtml.org">support@BLHTML.org</a> support@www.blhtml.org
  BLHTML forum  


  apache MySQL PHP No to software patents! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  This page is created with BLHTML in 0.1312 seconds