BLHTML.org

BLHTML.org / Web Programming / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML funktion list / BLHTML funktion list /

 
  BASKET 3156 1
#BASKET# is a database function
Rights to use this function #BASKET#:
 • Data manager

 • #BASKET# anropar database handler basket.
  Satta variables som överensstämmer with table: $blhtml_basket updates.
  Att anropa #BASKET# can göras mitt in ett script, #BASKET# can executes flera gånger for att update flera table.

  values:  defaults:  description:
  idcurrent accountAccount id sätter $blhtml_table
  table$blhtml_tableTabell/er som skall administreras
  erase$blhtml_eraseFältid_$id som skall raderas
   
  new$blhtml_newnew=true/on if ingen nyckel sätts nyckeln to nykel + 1
  attrib$blhtml_attribattrib=true/on print out accounts attrib rights
  echoecho=true/on print out SQL-case and information for felsökning

  id slår ut $blhtml_table. $blhtml_table sätts to account: id
  If varken id or $blhtml_table sätts $blhtml_table to current account.

  Example:
  #SET_CATCH_PAGE# // Sätter returpage
          #$blhtml_table=data_account# // Vi skall skriva to table: data_account
          #$erase=remove# // If kryssrytan remove_8 är markerad skall post 8 raderas

  #IF($save) then(#BASKET#)# // If Knappen blivit klickad called basket

  #READ value=8# // Read in post där nyckelvalue är 8 from current account

  #DATA[remove] post=new prefix=id type=checkbox class=std#
  #DATA[name] post=new# // Value from field name can edited in textrutan
  #PLOPP name=save value(Update post 8)#<br><br> // Knappen $save som anropar basket

  $blhtml_basket=#$blhtml_basket# // Writes ut returkod for basket. If 8 är posten updated
  • SET_CATCH_PAGE table sätter $blhtml_table to account: data_account
   erase sätter $blhtml_erase for posts som skall raderas
  • #READ#: Post with key field 8 läses in from current table
  • #DATA[name] post=new# field name skall sättas to detta textfield
  • #BASKET# skickar all variables to basket for writing to table data_account
  • $blhtml_basket shows Return codes basket
  More information:
 • basket
 • attrib
 • #SET_CATCH_PAGE#
 • #READ#
 • #FIELD#
 •   Read -> skriv -> radera 1074 0
  This is ett example när kund köper de artiklar saved in table: basket.
  DO, loopar igenom all posts in basket som är skrivna of $who
  Read in en artikel åt gången, kontrollerar att amount är större än noll.
  Writes new post in table: history där new ordernumber är $ono
  Delete sedan all artiklar lagrade in kundkorgen.

  Tabell information for the script:
  tableid:tablename:field:
  71basketid who artikel amount
  73historyid who ono artikel amount

  #SYSTEM[whoami] return=who# // $who är kund som vill köpa all artiklar in kundkorgen
  #FIELD type=last field=ono add=1 return=ono# // Tar ut last ordernumber $ono and adderar to nypost
  #DO id=71 where(who=$who) limit=0
  value(
          #$id=NULL# // Delete $id satt of #BASKET new=true# for att inte skapa a new post in table basket
          #$trash_$post=on# // Variable $trash_$post sätts to "on" for att radera post: $post in table basket
          #READ id=71 field(artikel, amount)# // Read in field: artikel, amount from kundkorgen: basket
          #IF($amount) else(#HALT type=continue#)# // Write inte post if $amount är "0" (inga artiklar)
          #BASKET table=history new=true# // Writes in new artikel in ordern from table: basket post: $post
  )
  #

  #BASKET table=basket erase=trash# // Delete posts där $trash_$post är satt to "on" in table: basket

  More information:
 • basket
 • #BASKET#
 • #DO#
 • #READ#
 • #IF#
 • #FIELD#
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP No to software patents! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  This page is created with BLHTML in 0.0788 seconds