BLHTML.org

BLHTML.org / Web Programming / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML Introduction / Administrative management / Manage data account /

 
  Account administration script 2390 2
Script variables:
 • $blhtml_id account id som talar if vart the script skall be installed
  Administratör can change $blhtml_id under: Create script on account
  Knappen Run script install script on account: $blhtml_id
 • $blhtml_myname Name on account som run the script
 • $blhtml_id and $blhtml_myname can användas in the script for att tala if vilket account som the script skall slutligen be installed on
Följande kryssrutor and textfield include följande data in Installation script

Radera existerande table:
Radera existerande table
// --------------------------------------------- [Create table] ---
#FIELDMIN id($blhtml_id) action=drop#
Delete all accounts field (Fast INSERT kräver att all field är raderade)

Create Table
Create Table
#FIELDMIN id($blhtml_id) name(id) key=true type=int64 null=false auto_increment=true#
#FIELDMIN id($blhtml_id) name(user) type=str len=16#
Create a field in table

Include tabledata
Include tabledata

Fast INSERT
Include tabledata
Fast INSERT
// ----------------------------------------------- [Table data] ---
#INSERT("1", "Adam") blhtml_id($blhtml_id)#
#INSERT("2", "Bertil") blhtml_id($blhtml_id)#
Fast INSERT infogar data direkt with SQL INSERT.
Data måste vara in samma ordning som fieldens placering in databasen.
Fast INSERT can inte skriva över existerande posts.
All field måste vara ifyllda

Detect INSERT:
Include tabledata
Fast INSERT
// ----------------------------------------------- [Table data] ---
#INSERT() id=1 user(Adam) blhtml_id($blhtml_id)#
#INSERT() id=2 user(Bertil) blhtml_id($blhtml_id)#
Detect INSERT (Fast INSERT kryssrutan avmarkerad) can create new and update post.
Vid updateing skrivs only posts som är satta

Detect INSERT with auto_increment:
Include tabledata
Fast INSERT
auto_increment for Detect INSERT
// ----------------------------------------------- [Table data] ---
#INSERT() user(Adam) blhtml_id($blhtml_id)#
#INSERT() user(Bertil) blhtml_id($blhtml_id)#

Include inte key field.
Posternas id kommer skrivas with ordningen of list.

Include page/or
Include page/or
// ------------------------------------------------- [Page #A#] ---
#STR value(
rubric()
page_property(49) top_page() db_page(J)
page_paper() page_padding() page_pic()
border_type(1) border_paper()
border_left(3) border_top(3) border_right(3) border_bottom(3)
info()
seek()
page_data()
)#

#DATA[msg] post=set variables=false blhtml=on value(Page DATA code)#

#COPY_PAGE id($blhtml_id) page=A script=on#
Write datapage #A#

Create only page:
(Lämna tom for all datapage)
Vill you only include en page in the script skriver you in Bokstaven here
Du can lämna Create only page tom and ta bort valfria pages in the script in efterhand.

Radera all datapage
Radera all datapage
// --------------------------------------- [Create data sheets] ---
#PAGE_ADMIN id($blhtml_id) erase=all#
Delete all datapage.
If you inte vet amount datapage account innehar som you skall skriva to, recommended att you delete and create a new amount datapage som behövs

Create amount datapage:
// --------------------------------------- [Create data sheets] ---
#PAGE_ADMIN id($blhtml_id) page=14#
Create here 14 nya datapage; A to N

Include fria pictures
Include fria pictures
// -------------------------------------------- [Set free pics] ---
#PIC_ADMIN id($blhtml_id) no=3 picture=72#
#PIC_ADMIN id($blhtml_id) no=4 picture=74#
Sätter picture 3 to fri picture 72
Sätter picture 4 to fri picture 74

Create Library script:
Create Library script
Kryssa in kryssrutan to create Library script

  Library script 2460 1
Library script informationsöversikt
Library script är webpages/websites som can be installed on andra BLHTML websites.
Library Installation script är mallar for:
Ensidiga/Flersidiga webpages with or utan database anknytning.
Dessa script can publiseras under Library for andra att ta del av.

Grunderna for ett biblioteks script utgår from de val you sätter med Account administration script.
Library script generates som standard hela account tillsammans with all tabledata.

Hur you create a ett fristående biblioteks BLHTML script (En page):
Du har skapat en web page and vill nu dela den to oss!
Se to att all uppgifter angående datapage är satta som you tänkt dig.
Klicka sedan on menu links: Manage data account -> Account administration script:
Uncheck and radera följande kryssrutor and textfield:
 1. Radera existerande table
 2. Create Table
 3. Include tabledata
 4. Radera all datapage
 5. Radera textfield: Create amount datapage
 6. Include fria pictures
Kryssa in följande kryssruta:
 1. Create Library script
Write in vilket datapages the script skall bestå of under: Create only page
Press the button Create script for att generera the script.

Forma ditt biblioteks script

Sätta versions information to ditt scripts:
Script version: <b>v1.00</b>

Författare to script (du) anser att:
 • v0.10 The script is under development and någonting verkar fungera någorlunda?
 • v0.90 The script är nästinto klart
 • v1.00 The script considered to be bug-free and fungerar som det skall
 • v1.10 Script klart and ytterligare updateat
 • v2.00 Oj detta script har höga forväntningar
Installations information:
<b>Information</b>:
Ge information hur user:
Install, administers and manages den färdiga website
Ange gärna web resources on mer information angående the script/website


Script layout:
<font color=FFFFFF><br>

<b>Script</b>:<br>

#TEXTAREA paper=000000 ink=78FF78 wrap=off#
/*

         Installation script kod...

*/

#/TEXTAREA#
</font>
<font color=FFFF00>

Created by #$name# #$sure# den #DATE value(y-m-d)#.
</font>

Installation script kod
Script information som kommer to shows vid Installationen:
BLHTML v#SYSTEM[ver]#, script v1.00 Created by #$name# #$sure# #DATE value(y-m-d)#<br>
 • Version Information är for to show vilken version on the BLHTML script is created under

 • Av vem and när the script var creates
Library code syntax:
all # is changes to #+# for att inte exekveras on webpage or i forums Library.

Create ditt script lokalt:
Färdigställ and testa ditt Installation script lokalt innan you läggger ut det on Library
Copy ditt script to ett tomt datapage som you inte använder.

Example: datapage #D#
Sätt datapages Paddingfärg to: 000000 to make datapage svart!

Write in följande funktion for att you skall kunna testa ditt script lokalt:
#SET_CATCH_PAGE#
Din Installation script kod...

NOTE! Glöm inte att ta bort #SET_CATCH_PAGE# när you lägger upp the script on Library
If you glömmer att ta bort function can inte besökarna update ditt script!

More information:
 • Library script example
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP No to software patents! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  This page is created with BLHTML in 0.0836 seconds