BLHTML.org

BLHTML.org / Web Programming / BLHTML / BLHTML Manual / BLHTML Introduction / Administrative management / Manage data account / Account administration script /

 
  Library script 2461 1
Library script informationsöversikt
Library script är webpages/websites som can be installed on andra BLHTML websites.
Library Installation script är mallar for:
Ensidiga/Flersidiga webpages with or utan database anknytning.
Dessa script can publiseras under Library for andra att ta del av.

Grunderna for ett biblioteks script utgår from de val you sätter med Account administration script.
Library script generates som standard hela account tillsammans with all tabledata.

Hur you create a ett fristående biblioteks BLHTML script (En page):
Du har skapat en web page and vill nu dela den to oss!
Se to att all uppgifter angående datapage är satta som you tänkt dig.
Klicka sedan on menu links: Manage data account -> Account administration script:
Uncheck and radera följande kryssrutor and textfield:
 1. Radera existerande table
 2. Create Table
 3. Include tabledata
 4. Radera all datapage
 5. Radera textfield: Create amount datapage
 6. Include fria pictures
Kryssa in följande kryssruta:
 1. Create Library script
Write in vilket datapages the script skall bestå of under: Create only page
Press the button Create script for att generera the script.

Forma ditt biblioteks script

Sätta versions information to ditt scripts:
Script version: <b>v1.00</b>

Författare to script (du) anser att:
 • v0.10 The script is under development and någonting verkar fungera någorlunda?
 • v0.90 The script är nästinto klart
 • v1.00 The script considered to be bug-free and fungerar som det skall
 • v1.10 Script klart and ytterligare updateat
 • v2.00 Oj detta script har höga forväntningar
Installations information:
<b>Information</b>:
Ge information hur user:
Install, administers and manages den färdiga website
Ange gärna web resources on mer information angående the script/website


Script layout:
<font color=FFFFFF><br>

<b>Script</b>:<br>

#TEXTAREA paper=000000 ink=78FF78 wrap=off#
/*

         Installation script kod...

*/

#/TEXTAREA#
</font>
<font color=FFFF00>

Created by #$name# #$sure# den #DATE value(y-m-d)#.
</font>

Installation script kod
Script information som kommer to shows vid Installationen:
BLHTML v#SYSTEM[ver]#, script v1.00 Created by #$name# #$sure# #DATE value(y-m-d)#<br>
 • Version Information är for to show vilken version on the BLHTML script is created under

 • Av vem and när the script var creates
Library code syntax:
all # is changes to #+# for att inte exekveras on webpage or i forums Library.

Create ditt script lokalt:
Färdigställ and testa ditt Installation script lokalt innan you läggger ut det on Library
Copy ditt script to ett tomt datapage som you inte använder.

Example: datapage #D#
Sätt datapages Paddingfärg to: 000000 to make datapage svart!

Write in följande funktion for att you skall kunna testa ditt script lokalt:
#SET_CATCH_PAGE#
Din Installation script kod...

NOTE! Glöm inte att ta bort #SET_CATCH_PAGE# när you lägger upp the script on Library
If you glömmer att ta bort function can inte besökarna update ditt script!

More information:
 • Library script example
 •   Example script 1160 0
  Example att göra script dynamic:
  #IF(!$e) then(\8e(id user grp date up rubric))#
  #IF(!$l) then(\8l(2 6 2 9 2 30 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6))#
  #$ei[+]($e)#
  #$li[+]($l)#


  #$z(])#
  #$n=0#

  #: loop#
  #$m($ei[$n])#
  #$q($q<TD><FONT size=1>$m:</FONT></TD> )#
  #$r($r<TD>#+#DATA[$m$z post=new prefix=$e[0] cols=$li[$n]#+#</TD> )#
  #SUM value($n 1) return=n#
  #IF($ei[$n]) then(#GOTO loop#)#

  // ------------------------------------------------- [Page #A#] ---
  #DATA[msg] post=set variables=false blhtml=on value(#$q# and #$r# for att insert in the script)#

  $q blir satt to:
  <TD><FONT size=1>id</FONT></TD>
  <TD><FONT size=1>user</FONT></TD>
  <TD><FONT size=1>grp</FONT></TD>
  <TD><FONT size=1>up</FONT></TD>
  <TD><FONT size=1>rubric</FONT></TD>

  $r blir satt to:
  <TD>#DATA[id] post=new prefix=id cols=2#</TD>
  <TD>#DATA[user] post=new prefix=id cols=6#</TD>
  <TD>#DATA[grp] post=new prefix=id cols=2#</TD>
  <TD>#DATA[date] post=new prefix=id cols=9#</TD>
  <TD>#DATA[up] post=new prefix=id cols=2#</TD>
  <TD>#DATA[rubric] post=new prefix=id cols=30#</TD>


  Använda checkbox:
  #IF(!$j) then(\8 j=J d=1)##STR type=upper value=$j return=j#
  #IF($d) then(\8jj($j))#

  #DATA[d] post=new type=checkbox class=L-msg# Gör page to <B>Insert in table</B> (standard database page)<BR><BR>

  Create script där forsta datapage är:<BR>
  #DATA[j] post=new size=5 class=txtbox# #PLOPP value(Update script)#


  #//# ------------------------------------------------- [Page #+##$j##+#] ---
  #+#STR value(
  rubric(Fast Insert Data)
  page_property(53) db_page(#$jj#)
  page_paper() page_padding() page_pic()
  border_type(1) border_paper()
  border_left(3) border_top(3) border_right(3) border_bottom(3)
  info()
  seek()
  )#+#

  This script create on $j
  $jj sätts to UPPER
  If kryssrutan $d sätts db_page to $jj

  More information:
 • Library script
 • BLHTML forum  


  apache MySQL PHP No to software patents! BLHTML
  © 2003, 2010 BLHTML
  This page is created with BLHTML in 0.0913 seconds