BLHTML.org
Search locally on blhtml.org

| Sitemap | Standalone scripts BLHTML | Complete Websites |


Library /

  Rubric: Visits: Posts:
 Help 2298 5
  Posted on: 2005-09-11 07:32 of BLHTML edited on: 2010-05-08 07:56


How does the library works?
 Plats karta 2505 0
  Posted on: 2005-09-24 17:07 of BLHTML edited on: 2007-10-30 04:13


Plats karta for Library:

Library
Svenska
Complete Webpages
Accepted script
Inlämnade script
Stand alone script
Accepted script
Admin script
Inlämnade script
Help
Hämta script
Lämna Script
 Get script 2192 1
  Posted on: 2005-09-24 17:04 of BLHTML edited on: 2006-10-05 10:53


Du behöver inte kunna programmera for att få en avancerad BLHTML webpage.

Library är ett BLHTML script arkiv,
som contents mängder with script som can be installed with några enkla steg.

10 Step how you install en web solution, on your BLHTML website:
 1. Du är ej logon, Logon here!

 2. Använd Site map for att navigera to den kategori of script you önskar install.

 3. Välj Installation script.
  (script example)

 4. Följ Informations anvisningen for the script.

 5. If you har behov att change uppgifterna to the script; Write in dem in textrutorna.
  Tryck sedan on knappen Update script for att insert den nya informationen from textrutorna to the script.

 6. Nu är the script klart for användning:
  Markera hela the script: Ctrl - A (all scriptkod blir blåmarkerad)
  Copy the script: Ctrl - C
  If you skall install the script on en dator som ej är uppkopplad to Internet:
  Press the button Save script.

 7. Logon on den BLHTML plats där you vill install the script.

 8. Välj vilket account you vill install the script.
  För att inte of misstag install on fel account, aktivera (var logon on) that account that the script skall be installed.
  (Du can create new account and datapage under Account Admin)

 9. Klicka sedan on menu link: Manage data account -> Account administration script:
  Klistra in the script in script textrutan längst ner on webpage: Ctrl - V
  NOTE! Kontrollera att the script be installed on rätt account and datapage!
  (Du can inte ångra and få back pages som skrivit över of ett Installation script)
  Tryck sedan on knappen Run script.

 10. Kontrollera att the script fungerar som det är tänkt.
 Contribute Script 1608 1
  Posted on: 2007-10-30 02:00 of BLHTML edited on: 2007-10-30 04:18


BLHTML.org Library 442198
This page is created with BLHTML in 0.0727 seconds