BLHTML.org
Sök lokalt on blhtml.org

BLHTML Forum / Main Forum / Questions about BLHTML /

 •   Rubric:
 • Visit:
 • Posts:
 •   Posted: 2006-03-25 09:02 of BLHTML edited: 2008-08-20 07:40 
 •  
att Göra list:
 • CSS sprite for EDii iconer.
 • Function att importera/exportera databas/table with XML
 • Lägga to val att kryptera password
 • Kunna läsa from andra databaser
 • Kunna skriva to andra databaser
 • Lägga to title attribute in #1 title(Title text)#
 • W3C standardize CSS
 • Lägga to grpvärde for Admin datapage for visning of menu links
 • FireFox laddar inte upp .png pictures
 • Manage data account -> Show Fält listelement bug
 • Möjlighet att sätta charset in Control Panel
 • Göra if the code to fria pictures blir dynamisk; effektivare
 • Write klart information om: Account Admin, Control Panel, profile and My Pictures.
 • Create en kod translater
 • Översätta the code and helptexter to English
 • Fastställa attribute syntaxen for BLHTML
 • Eliminera all bugs and vara bug free in 3 månader


8 October, 2006
BLHTML.org söker Alpha testare
För att kunna fastställa attribute syntaxen and fastställa att språket inte kommer att changes
behövs en bredare felsökning/testning än vad som sker idag.

Varje gång ett attribute or funktions name kommer att changes kommer all script with den included functions stop working. Målsättningen with att change språk syntaxen är att standardize attribute name är for en enklare kodning and inlärning.

Förslag to forbättring or change språk syntax är öppen under hela utvecklings perioden; Alpha and Beta.

Efter detta kommer språksyntaxen inte att changes.


Söker personer with AJaX, (Asynkron JavaScript and XML) and PHP and grundläggande BLHTML kunskaper.
Målet är att skapa bibliotek with AJaX functions som skall kunna integreras tillsammans with BLHTML miljön.


25 March, 2006
Planerade arbetsuppgifter innan release
 • #COUNTCLICK# skall kunna registrera radiandeckboxar   Update #DIAGRAM# att manage COUNTCLICK
 • New Library skall upp
 • Create a new updateings motor for att kunna update BLHTML genom ett knapptryck
 • Ta reda on vilken licens form BLHTML skall släppas under
 • Gammal kod skall städas bort...


  If någon har erfarenhet if GNU licenser, uppskattas help!
  Tack for your help Henrik Sandklef from FSF Europe som answer on en massa GPL licens frågor!


  Del general att göra list:
 • #STR type(flera kommandon can utforas)#
 • #STR# mirage, key
 • EDii sekretess bug.
 • #ATTRIB# Bara Admin can answer, barn ärver att members/all can answer
 • Fånga flera variables from #SQLGET# save som array or with $variables
BLHTML forum  


This page is created with BLHTML in 0.0791 seconds