BLHTML.org
Sök lokalt on blhtml.org

BLHTML Forum / Main Forum / Announcement Board /

 •   Rubric:
 • Visit:
 • Posts:
 •   Posted: 2006-10-20 03:34 of BLHTML edited: 2006-11-04 13:31 
 • Last post written by: Martin 2007-11-15 10:28  
BLHTML
Help translate BLHTML to additional languages!

The project .php code is now available in following language:
Svenska English Dansk
Can you any language that is not listed here? Download the translation project and start translate. Do you have additional questions or problems? Ask them here.

More information:
 • Translations information
 • Help to install new languages
  •   Posted: 2007-11-15 10:28 of BLHTML edited: 2008-09-16 01:46 
  •  
  BLHTML
  1   index.php
  2   download.php
  3   BLHTMLcmd.php
  4   basket.php
  5   forum.php
  6   functions.php
  7   BLH.php
  8   BLHmin.php
  9   ed.php
  10 EDii.php
  11 d1237ah.php
  12 layout.php
  13 ldb.php
  14 tools.php
  15 help.php

  Create skript for följande account:

  2008-07-08
  BLHTML v0.71-c Alpha
  layout:
  Show inbyggd inloggning

  2008-06-04
  BLHTML v0.71-a Alpha
  layout:
  Ban IP
  Script for att räkna amount felaktiga inloggningsforsök
  Number of felaktiga inloggningsforsök
  profile page -> Profile page


  2008-04-04
  BLHTML v0.70-d Alpha
  layout:
  Width to höger if webpage

  2007-11-25
  BLHTML v0.69-h Alpha
  layout:
  Länkarnas position (px)
  Marginal under
  Typsnitt: size%, font
  Menulinkar position:
  Show only when webpage är vänsterjusterad
  Fet text
  Background and ram
  Background picture

  2007-11-25 Updated.
  BLHTML v0.68-e Alpha
  ldb.php:
  Include följande account to skript
  •   Posted: 2006-11-02 00:13 of BLHTML edited: 2006-11-04 15:26 
  •  
  BLHTML
  Gymnasieklasser see hit
  Klasser with svenska and English språkkunskaper sökes for att translate BLHTML:s informationsarkiv to Engelska. Datorkunskaper/inriktning on utbildning är sekundärt and inte nödvändig.

  Projekt information:
  Elever and lärare får here ett unikt erbjudande att medverka and ansvara for informations management of BLHTML.

  Projektet är planerat for en normal klass on 20 elever.
  Tidsåtgång: 15 to 20 lektions timmar
  Som bonus can 5 lektions timmar ges in grundläggande BLHTML scriptning.

  Krav:
  Elever skall ha togång to datorer with en installed browser, for att kunna delta.

  Projekt upplägg:
  Lärare and eleverna börjar project with att lära sig grunderna i LAMP for att slutligen själva kunna sätta upp projects BLHTML webserver.

  Klassen kommer att indelas in följande ansvarsområden:
  • Projektansvarig avstämmer projects avklarade moment
  • Backup ansvarig, ansvarig for all backup management
  • Grupp 1; Informations dokumentation
  • Grupp 2; Rättstavning and särskrivningar for den svenska informationen
  • Grupp 3, 4 and 5; Engelsk översättning
  Grupparbetet kommer att kräva samarbete mellan grupperna.
  BLHTML kommer att medverka and help to under hela projects gång.
  This projekt kommer att tilldelas den klass/gymnasieskola som forst shows sitt intresse.
  Send intresseanmälan here.
  Den skola/klass som får uppdraget kommer att meddelas via mail or via telefon.
  BLHTML forum  


  This page is created with BLHTML in 0.0755 seconds