BLHTML.org
Sök lokalt on blhtml.org

BLHTML Forum / Main Forum / Announcement Board / Translations project /

  •   Rubric:
  • Visit:
  • Posts:
  •   Posted: 2006-11-02 00:13 of BLHTML edited: 2006-11-04 15:26 
  •  
BLHTML
Gymnasieklasser see hit
Klasser with svenska and English språkkunskaper sökes for att translate BLHTML:s informationsarkiv to Engelska. Datorkunskaper/inriktning on utbildning är sekundärt and inte nödvändig.

Projekt information:
Elever and lärare får here ett unikt erbjudande att medverka and ansvara for informations management of BLHTML.

Projektet är planerat for en normal klass on 20 elever.
Tidsåtgång: 15 to 20 lektions timmar
Som bonus can 5 lektions timmar ges in grundläggande BLHTML scriptning.

Krav:
Elever skall ha togång to datorer with en installed browser, for att kunna delta.

Projekt upplägg:
Lärare and eleverna börjar project with att lära sig grunderna i LAMP for att slutligen själva kunna sätta upp projects BLHTML webserver.

Klassen kommer att indelas in följande ansvarsområden:
  • Projektansvarig avstämmer projects avklarade moment
  • Backup ansvarig, ansvarig for all backup management
  • Grupp 1; Informations dokumentation
  • Grupp 2; Rättstavning and särskrivningar for den svenska informationen
  • Grupp 3, 4 and 5; Engelsk översättning
Grupparbetet kommer att kräva samarbete mellan grupperna.
BLHTML kommer att medverka and help to under hela projects gång.
This projekt kommer att tilldelas den klass/gymnasieskola som forst shows sitt intresse.
Send intresseanmälan here.
Den skola/klass som får uppdraget kommer att meddelas via mail or via telefon.
BLHTML forum  


This page is created with BLHTML in 0.0753 seconds