BLHTML.org

Min rubric
Rubric:


Align
Show smilyiconer
BASIC knappar
Automatiska radbrytningar
BLHTML execute

Top:

Vänster:

Höger:

Botten:

Button Text:

characters width:

Rader:Fakta if EDii example
Admin can själv modda and change EDii efter eget tycke and smak.
This example shows att user can skriva in sina egen specialanpassade EDii, utan att behöva change det admin ägda EDii-datapage.
Du can ha flera EDii textrutor on samma webform.
Denna EDii-textruta är satt to 61*19 rader.
Med fielden: Top, vänster, höger and botten can user lägga to egen information
and mer knappar.
Jag placera <style type="text/css"> in ett datapage for att användarna själva skall kunna sätta sin egen ikonrad, men att lägga style in body:n är inte W3C approved!
Jag hittade dessutom ingen lösning on wrap=off problem..

Code for the above example:
#SET_CATCH_PAGE# // Fångar upp datapage for account 64 datapage I
#$EDii_sprite=$sprite# // Sätter Ikonernas färg genom klickanerrutan
#STR type(exe stripslashes) value=$test return=test#
#IF($inp) then(
        #$in=-inp# #$on=_on#
        #$blhtml_inp=$inp$in#
        #$blhtml_inp_on=$blhtml_inp$on#
)
#

#IF($a)                         else(#$a=2#)#
#IF($smily)                 else(#$EDii_smile=1#) then(#$EDii_smile=NULL#)#
#IF($rubric)                 else(#$rubric(My rubric)#)#
#IF($EDii_sprite)         else(#$EDii_sprite=EDii_orange#)#
#IF($value)                 else(#$value(Testa inmatning)#)#
#$EDii_bottom_right         (#PLOPP tabindex=4 value($value)#)# // Lägger knappen längst ner to höger
#$EDii_sprite                 ($EDii_sprite.png)# // Adderar ".png" to variable $ EDii_sprite
#IF($cols)                 else(#$cols=61#)#
#IF($rows)                 else(#$rows=19#)#
#SWITCH($a)         2: (#$a1(<center>)##$a2(</center>)#) break
                3: (#$s( style="float: right")# #$a1(<table style="width: 100%;" cellpadding=0 cellspacing=0>\n<tr>\n<td>)# #$a2(</td>\n</tr>\n</table>)#) break
#

#IF($br)         then(#$br=1#)
                else(#$br=NULL#)
#

#$a1#
<table#$s# width=8 cellpadding=0 cellspacing=0>
<tr>
<td>
<br>
<font size=6 class=impact><b>#$rubric#</b></font><br>
<div style="width: 500px; max-width: 500px; overflow: hidden;">#STR type(exe convert) format($br) value=$test blhtml=$exe#</div> // Shows informationen from våran inmatningsruta

Rubric:<br>
#DATA[rubric]         id=rubric tabindex=1 post=new#

// Klickanerruta with CSS sprite alternativ to iconer
#DATA[sprite]         post=new type=dropdown value(EDii_orange EDii_blue EDii EDii_grey)#
#DATA[paper]         post=new type=dropdown value(FEC BDF CCC FBB BFB BBF)# // papersfärg
#DATA[inp]         post=new type=dropdown value("" A B G L)# // CSS class for knapp
<br><br>

#EDii                 tabindex=3 name=test cols=$cols rows=$rows#
#DATA[a]         post=new type=radio value=1 class=std#
#DATA[a]         post=new type=radio value=2 class=std#
#DATA[a]         post=new type=radio value=3 class=std# Align<br>
#DATA[smily]         post=new type=checkbox class=std# Show smilyiconer<br>
#DATA[EDii_basic] post=new type=checkbox class=std# BASIC knappar<br>
#DATA[br]         post=new type=checkbox class=std# Automatiska radbrytningar<br>
#DATA[exe]         post=new type=checkbox class=std# BLHTML execute<br><br>

Top:<br>
#DATA[EDii_top] post=new#<br>
Vänster:<br>
#DATA[EDii_left] post=new#<br>
Höger:<br>
#DATA[EDii_right] post=new#<br>
Botten:<br>
#DATA[EDii_bottom_left] post=new#<br>
Button Text:<br>
#DATA[value] post=new#<br>
characters width:<br>
#DATA[cols] post=new#<br>
Rader:<br>
#DATA[rows] post=new#<br>
</td>
</tr>
</table>
#$a2#<br><br>This page is created with BLHTML in 0.0986 seconds